print

Echtelijke woning wordt verkocht bij echtscheiding

In veel gevallen zal de gezamenlijke woning bij een echtscheiding verkocht moeten worden, bijvoorbeeld omdat beide partners dit willen of omdat er financieel geen andere mogelijkheid is.

Maak afspraken over het verkoopproces

Omdat u beiden belang heeft bij de hoogst mogelijke opbrengst van de woning is het verstandig om goede afspraken te maken over het verkoopproces. Gaan we de woning met of zonder makelaar verkopen? Wie blijft er tot aan de verkoop in de woning wonen? Hoe verdelen we tot dat moment de eigenaarslasten (hypotheek, aflossing, gemeentelijke belastingen) en de gebruikerslasten (gas, water, licht, internet, telefonie)?

Soms ontstaat de situatie dat een van beide partners niet wil meewerken aan de verkoop van de echtelijke woning. De andere partner kan dan overwegen om een spoedprocedure (kort geding) te starten om de rechter te vragen de andere partij alsnog te dwingen om mee te werken aan de verkoop. 

Overwaarde of restschuld?

Bij de verkoop van de woning zal definitief blijken of er een overwaarde is. Deze overwaarde kan dus op basis van 50/50 tussen u beiden verdeeld worden. Als er geen sprake is van een overwaarde, blijft u beiden verantwoordelijk (in vaktaal: hoofdelijk aansprakelijk) voor de gehele restschuld. Er zal met de hypotheekverstrekker dan een afspraak moeten worden gemaakt hoe deze restschuld wordt afgelost.

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Het kan wel enige tijd duren voordat de woning definitief verkocht is en in eigendom wordt overgedragen aan de nieuwe koper. Tot dat moment zal een van beide partners de woning meestal verlaten en is de vraag hoe het zit met de hypotheekrenteaftrek.

Er geldt dan een bijzondere regeling. De partner die de woning verlaat kan nog maximaal gedurende twee jaar zijn of haar deel van de hypotheekrente als aftrekpost opvoeren. Deze tweejaarstermijn gaat in vanaf het moment dat u beiden duurzaam gescheiden leeft. De belastingdienst controleert dit aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Een voorbeeld.

Jolanda en Dave zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en besluiten te scheiden. Dave verlaat de woning definitief op 1 november 2010. Dave heeft dus recht op 50% van de (over)waarde van de woning.

Op grond van de bijzondere scheidingsregeling mag Dave tot uiterlijk 1 november 2012 zijn deel van de woning aanmerken als ‘eigen woning' en daarmee zijn deel van de hypotheekrente aftrekken van zijn inkomen. Na deze periode vervalt de aftrekmogelijkheid voor Dave en kan hij zijn 50% van de hypotheekrente niet meer in mindering op zijn inkomen brengen.

Voor Jolanda geldt dat zij haar 50% nog wel mag blijven aftrekken. De woning wordt door haar namelijk nog steeds bewoond.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Bel de Scheidingslijn op 085 - 018 9057. Wij helpen u dezelfde dag. 

« Terug naar overzicht artikelen