print

Wat is mediation?

Mediation is een snelle methode om conflicten op te lossen. Onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele mediator probeert u samen met de andere partij een geschil op te lossen.

Tot zover de theorie. In de praktijk kan mediation een bruikbare methode zijn om een echtscheidingsprocedure voor beide partners op een relatief prettige wijze te doorlopen. Het is belangrijk om te weten dat een mediator een andere rol vervult dan een advocaat of een rechter.

Mediator is professionele gespreksleider

Een mediator is in feite een professionele gespreksleider, maar zal altijd de beide partijen zelf met oplossingen laten komen. Een mediator heeft dus, anders dan een advocaat of rechter, geen sturende rol. De mediator zal voor u dus geen knopen doorhakken over zaken als alimentatie, de verdeling van bezittingen of de wijze waarop de omgangsregeling voor de kinderen moet worden ingevuld.

Wel zal de mediator proberen in één of een aantal gesprekken de problemen of emotionele onderwerpen rondom het scheidingsproces bespreekbaar te maken. De kracht van mediation ligt met name in het feit dat u samen met uw partner naar een aantal afspraken toewerkt die u niet door een derde worden opgelegd.

Mediation is geen tovermiddel maar kan in veel gevallen leiden tot een constructieve oplossing. De belangrijkste voorwaarden voor mediation zijn:

  • Vrijwilligheid. Mediation kan alleen plaatsvinden als u daarmee beiden instemt. Alleen als u beiden gemotiveerd bent om samen tot afspraken te komen, is de slagingskans hoog. De mediation kan ook op elk gewenst moment door een ieder beëindigd worden.
  • Geheimhouding. Voorafgaand aan elk mediationtraject wordt er door de mediator een mediationovereenkomst opgesteld waarin onder meer vermeld staat dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt geheim moet blijven voor derden. Op die manier kunnen beide partners vrijuit spreken zonder dat zij bang hoeven te zijn dat hun uitspraken met anderen gedeeld worden.


Mediation? Is dat niet veel te soft en te vaag?

Nee. Mediation is juist snel, concreet en oplossingsgericht. Een gemiddeld mediationtraject bestaat uit 2-3 gesprekken onder leiding van een mediator. Meestal kan na het laatste gesprek een overeenkomst worden opgesteld waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Juist het feit dat er tijdens mediation in alle openheid over de echtscheiding gesproken kan worden en zonodig emoties kunnen worden getoond, draagt er toe bij dat er bij de andere partner vaak erkenning of soms zelfs waardering ontstaat.

Mediator of advocaat?

Met name als u het van belang vindt om niet alleen de zakelijke kanten van de echtscheiding te regelen, maar om ook stil te staan bij de emotionele kanten, kan het inschakelen van een mediator een goede keuze zijn.

Bedenk daarbij wel dat mediation alleen succesvol kan zijn als beide partners geheel vrijwillig bereid zijn om onder leiding van een mediator een of meerdere gesprekken te voeren.

Wilt u contact met een advocaat of een mediator die u kan bijstaan? Als u contact met ons opneemt, dan zorgen wij voor een gespecialiseerde advocaat of mediator bij u in de buurt. U kunt ons bellen op 085 - 018 9057 . 

« Terug naar overzicht artikelen