print

De verschillen tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een wettelijke samenlevingsvorm die erg sterk lijkt op het huwelijk. De verschillen tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap liggen met name op het gebied van kinderen.

Sinds 1998 kennen we in Nederland het geregistreerd partnerschap. Deze samenlevingsvorm is een gelijkwaardig alternatief voor het huwelijk voor mensen die vanwege persoonlijke afwegingen geen officieel huwelijk willen aangaan.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap vermogensrechtelijk gelijk

De gevolgen van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn op veel financiële onderwerpen gelijk, denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van een gemeenschap van goederen (als er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt) en het ontstaan van alimentatieverplichtingen.

Onderscheid vooral bij familierechtelijke band met eventuele kinderen

Een groot verschil tussen beide samenlevingsvormen is de juridische relatie die met uit de relatie geboren kinderen ontstaat. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk tussen een man en een vrouw, heeft automatisch beide echtgenoten als wettige ouder. Bij een huwelijk tussen twee vrouwen of twee mannen is dit niet automatisch het geval.

Ook bij het geregistreerd partnerschap zal een kind dat geboren wordt niet automatisch een familierechtelijke band hebben met beide partners. Hiervoor zal erkenning van het kind of adoptie noodzakelijk zijn.

Beëindiging van geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om

Een ander belangrijk verschil is de beëindiging van de relatie. Een huwelijk kan alleen ontbonden worden door een rechter, het geregistreerd partnerschap kan met wederzijds goedvinden buiten de rechter om plaatsvinden. Daarvoor moet wel een zogenaamde beëindigingsverklaring bij een advocaat of notaris worden ondertekend. Deze verklaring kan vervolgens worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Met deze inschrijving eindigt het geregistreerd partnerschap.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Bel de Scheidingslijn op 085 - 018 9057. Wij helpen u dezelfde dag.

« Terug naar overzicht artikelen