print

Wat kost een echtscheidingsprocedure?

De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn afhankelijk van een aantal factoren maar worden grotendeels bepaald door de vraag of beide partners één advocaat of adviseur in de arm nemen of dat u beiden besluit een eigen adviseur in te schakelen.

De kosten van een echtscheidingsprocedure vallen uiteen in een aantal categorieën:

1. De kosten van de advocaat of adviseur

Vrijwel alle advocaten en juridisch adviseurs werken op basis van een uurtarief. Dit uurtarief is meestal afhankelijk van de ervaring van de betreffende advocaat en adviseur en kan variëren van ca. 100 euro exclusief BTW per uur tot soms vele honderden euro's.

Vraag een advocaat of adviseur altijd naar zijn of haar uurtarief, maar bedenk dat de goedkoopste adviseur meestal niet de beste is en uiteindelijk wel eens veel meer tijd kwijt kan zijn met zijn of haar advisering.

Daarnaast kunt u zelf ook invloed op de kosten van de advocaat of adviseur uitoefenen door bepaalde zaken zelf te regelen. Als u bijvoorbeeld zelf een aantal officiële documenten opvraagt (denk aan huwelijksakte, geboorteakten etc.) en u met uw partner zelf al een aantal afspraken kunt maken over zaken als de verdeling van uw bezittingen en de omgangsregeling voor de kinderen, zal dit aanzienlijk in de kosten schelen.

En als u denkt dat u vrijwel alles zelf kunt regelen, dan kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid van online scheiden. Dit is met name een interessant alternatief voor partners die snel willen scheiden en waarbij geen ingewikkelde afspraken gemaakt hoeven worden. Meer over deze mogelijkheid leest u hier.

Gefinancierde rechtshulp

Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland een advocaat kan inschakelen, bestaat er een systeem dat bekend is onder de naam ‘gefinancierde rechtshulp'. Om in aanmerking te komen voor deze door de overheid gesubsidieerde vorm van rechtshulp mag uw gezamenlijke jaarinkomen niet hoger zijn dan 35.200 euro bruto. Uiteindelijk toetst de Raad voor de Rechtsbijstand of u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt.

Voor alleenstaanden geldt een inkomensgrens van 25.600 fiscaal jaarinkomen en voor gehuwden/samenwonenden/eenoudergezinnen 36.100 (jaar: 2014). Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp betekent dit dat u uw advocaat een eigen bijdrage moet voldoen die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en die varieert tussen de 196-823 euro. Daarnaast krijgt de advocaat dan een vergoeding van de overheid voor zijn of haar diensten. Overigens krijgt u naast deze eigen bijdrage ook nog te maken met (gematigde) griffierechten, kosten voor uittreksels en (gematigde) deurwaarderskosten.

2. Griffierechten

Iedereen die in Nederland een gerechtelijke procedure start, moet griffierechten betalen. Dit zijn administratieve kosten die door de rechtbank geheven worden. Voor het in behandeling nemen van een echtscheidingsverzoekschrift bedragen de griffierechten 282 euro (jaar: 2014).

Als er sprake is van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, moet u dus per persoon rekening houden met een bedrag van 141 euro. Als er sprake is van een eenzijdig verzoek en een afzonderlijk verweer dan moet u rekening houden met elk 282 euro aan griffierechten. Als u in aanmerking komt voor ee toevoeging bedraagt het griffierecht 77 euro (jaar: 2014).

3. Overige kosten

Daarnaast moet u rekening houden met enkele bijkomende kosten die bijvoorbeeld verschuldigd zijn bij het opvragen van uittreksels bij de gemeente (huwelijksakte, geboorteakten etc.). Ook is het mogelijk dat u bepaalde kosten moet betalen voor het verzenden van aangetekende brieven en het inschakelen van een deurwaarder.

Wat kost een gemiddelde echtscheiding?

Deze vraag wordt vaak gesteld, maar is helaas moeilijk concreet te beantwoorden. U bent ongetwijfeld het goedkoopst uit als u in staat bent om veel zaken zelf met uw partner te regelen en vast te leggen. 

Als het echter gaat om een complexe echtscheiding en een situatie waarbij u en uw partner niet meer ‘on speaking terms' zijn, dan is het misschien noodzakelijk om allebei een eigen advocaat in te schakelen.

Bespreek met de advocaat en/of mediator van uw keuze altijd tijdens het intakegesprek de financiele mogelijkheden.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057

« Terug naar overzicht artikelen