print

Kan ik van een echtscheidingsbeschikking in hoger beroep?

Ja, dat kan. U kunt binnen 3 maanden na de beslissing van de rechtbank hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Door middel van het hoger beroep kunt u het gerechtshof vragen om de beslissingen van de rechtbank rondom de echtscheiding opnieuw te beoordelen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een van beide partners (soms zelfs beide partners) besluit om hoger beroep in te stellen:

  • Het herstellen van fouten of het aanvullen van onvolledige informatie waarop de rechtbank zich bij de eerste procedure gebaseerd heeft.
  • Het zoveel mogelijk uitstellen van het definitief worden van de echtscheiding.
  • Het proberen een ander oordeel van een rechter te verkrijgen over zaken als alimentatie, het verdelen van de bezittingen of de omgangsregeling.


Verloop van de procedure in hoger beroep

Het verloop van de echtscheidingsprocedure in hoger beroep komt op hoofdlijnen overeen met het verloop van de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. De partner die hoger beroep instelt doet dat via een schriftelijk stuk, het beroepschrift, dat door een advocaat bij het gerechtshof wordt ingediend.

De andere partner krijgt de gelegenheid om via een verweerschrift verweer te voeren. Ook in hoger beroep vindt meestal een mondelinge behandeling plaats. Het gerechtshof doet, net als de rechtbank, schriftelijk uitspraak.

Ook deze uitspraak wordt beschikking genoemd.

Cassatie

Tegen de beslissing van het gerechtshof kan eventueel binnen 3 maanden cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Dit gebeurt slechts zelden. De Hoge Raad gaat namelijk uit van de feiten zoals die door het gerechtshof en de rechtbank zijn vastgesteld en beoordeelt alleen of er sprake is geweest van formele fouten in de procedure. Bovendien duurt een cassatieprocedure erg lang (1-2 jaar) en is deze procedure erg kostbaar.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.    

« Terug naar overzicht artikelen