print

Wanneer kan ik een echtscheiding aanvragen?

Eigenlijk kunt u op elk gewenst moment een echtscheiding aanvragen. Er geldt hiervoor namelijk maar één voorwaarde: het huwelijk moet duurzaam ontwricht zijn.

In alle gerechtelijke procedures geldt in feite de hoofdregel dat degene die iets beweert (in vakjargon: iets stelt), dat ook moet bewijzen. Als u bijvoorbeeld met uw buurman in een gerechtelijke procedure bent verwikkeld omdat u geld aan hem heeft uitgeleend, dan zult u de rechter moeten aantonen dat u dit geld ook daadwerkelijk heeft uitgeleend. De buurman kan in principe volstaan met het verweer dat hij nooit geld van u ontvangen heeft.

Rechter neemt aan dat huwelijk duurzaam ontwricht is

In een echtscheidingsprocedure ligt dit iets anders. Volgens de hoofdregel van het bewijsrecht zou de partner die beweert dat het huwelijk duurzaam ontwricht is, dit ook moeten bewijzen. Het is duidelijk dat dit bewijs moeilijk te leveren is als de andere partij ontkent dat er sprake is van een huwelijkscrisis. In de praktijk zal een rechter dus oordelen dat het bewijs van ‘duurzame ontwrichting' geleverd is met het indienen van het echtscheidingsverzoekschrift.

Het komt in Nederland dus bijna nooit voor dat in een echtscheidingsprocedure een van beide partners ontkent dat er sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. Dit heeft namelijk voor de uitkomst van de procedure geen effect. Voor de rechter zal dit hooguit tot de conclusie leiden dat de andere partner een andere mening heeft over de scheiding, maar daarmee zal niet voorkomen kunnen worden dat de rechter de echtscheiding uitspreekt.

In Nederland bestaat geen minimaal verplichte huwelijksduur

Kortom: elke huwelijkspartner kan op elk gewenst moment via een advocaat een echtscheidingsprocedure in gang zetten. Het maakt daarbij niet uit hoe lang het huwelijk geduurd heeft. Er is geen verplicht voorgeschreven minimale huwelijksduur. De duur van het huwelijk kan overigens wel van invloed zijn op de duur van de partneralimentatie.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057

« Terug naar overzicht artikelen