print

Wanneer eindigt de gemeenschap van goederen?

news visual

08-07-2013

Iedereen die trouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te maken, is gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit houdt kort samengevat in dat de vermogens van beide echtelieden als het ware samenvloeien tot één gemeenschappelijk vermogen.

Als partijen besluiten te scheiden moet dit vermogen uiteraard verdeeld worden. De vraag is dan: welke peildatum wordt hierbij gehanteerd? Deze peildatum is van belang omdat deze datum het moment aangeeft waarop de gemeenschap van goederen eindigt.

Peildatum: tijdstip van indiening verzoekschrift tot echtscheiding
Per 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat als peildatum geldt de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend. Per 1 september 2013 vindt er een aanvulling op deze regeling plaats. Niet alleen de dag van indiening van het verzoekschrift is van belang, maar ook het exacte tijdstip waarop de indiening heeft plaatsgevonden. Dit precieze tijdstip van het eindigen van een gemeenschap van goederen kan bijvoorbeeld van belang zijn als één van beide ex-echtgenoten op de dag van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding een erfenis ontvangt.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

redactie Scheidingsinformatie.nl