print

Vader moet omgangsregeling nakomen

news visual

25-11-2010

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de vader van een kind niet alleen recht heeft op omgang met zijn dochter, maar dat hij ook verplicht is om de vastgestelde omgangsregeling na te komen. In principe heeft elke (gescheiden) ouder recht op omgang met zijn kind. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een rechter in het belang van het kind bepalen dat een van de ouders geen omgang met zijn kinderen mag hebben.

Geschillen over omgangsregeling

De meeste geschillen over een omgangsregeling ontstaan als de ene partner (vaak de vader) omgang of meer omgang met zijn kinderen wil, terwijl de andere partner (vaak de moeder) aan dit verzoek geen gehoor wil geven. Maar de rechtbank in Amsterdam moest enige tijd geleden beoordelen hoe het zit in het geval de vader een vastgestelde omgangsregeling niet wilde nakomen.

Het ging om een man en een vrouw die gescheiden waren en waarbij een omgangsregeling door de rechter was vastgesteld. Op grond van deze regeling zou de vader zijn 12-jarige dochter een weekend per veertien dagen en de helft van alle vakanties en feestdagen bij zich hebben.

Man beroept zich op slechte financiële situatie

Op enig moment komt de man de omgangsregeling niet meer na. Volgens hem is zijn financiële situatie zo slecht, mede door de alimentatie die hij moet betalen, dat hij zich de omgangsregeling met zijn dochter simpelweg niet kan permitteren.

De vrouw laat het hier niet bij zitten en start een kort geding procedure waarin zij aanvoert dat de omgangsregeling niet alleen een recht van de man is, maar ook van de dochter. Volgens de vrouw is de opvoeding en verzorging van hun dochter een gedeelde verantwoordelijkheid van beide ouders. De vrouw geeft verder aan dat zij in problemen komt nu de man de omgangsregeling niet nakomt. Als alleenstaande moeder moet zij én een inkomen verdienen én voor haar dochter zorgen.

Omgangsregeling is recht én plicht

De rechter stelt de vrouw volledig in het gelijk. De man heeft volgens de rechter niet alleen recht op omgang met zijn dochter, maar ook de verplichting haar te verzorgen en op te voeden.

De man werd dan ook veroordeeld om de vastgestelde omgangsregeling na te komen. Doet hij dit niet, dan zal hij de vrouw 250 euro moeten betalen voor elk weekend en 1.000 euro voor elke vakantie dat hij de regeling niet nakomt.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.