print

Op 1 januari 2015 verandert de fiscale regelgeving voor gezinnen met kinderen

news visual

18-12-2014

Op 1 januari 2015 verandert de fiscale regelgeving voor gezinnen met kinderen. Op die datum treedt de nieuwe Wet hervorming kindregelingen in werking en zijn er vier regelingen die ouders financieel ondersteunen in plaats van tien. Deze vier regelingen zijn: de ‘kinderbijslag', het ‘kindgebonden budget', de ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting' en de ‘kinderopvangtoeslag'.  

Het kabinet vond dat de regelingen voor kinderen te ingewikkeld waren en elkaar zelfs tegenwerkten. Ook zouden de regelingen niet stimulerend zijn voor ouders om te gaan werken. Door het stelsel eenvoudiger te maken wil het kabinet dat werken weer loont.

Wijzigingen

De toeslagen 'alleenstaande oudertoeslag in de bijstand', de 'alleenstaande ouderkorting' en de fiscale aftrekpost 'levensonderhoud kinderen' komen te vervallen. In de praktijk betekent dit dat ouders die kinderalimentatie betalen deze kosten met ingang van 1 januari niet meer mogen aftrekken.

Het kindgebonden budget wordt per 1 januari 2015 verhoogd. Net als de kinderbijslag is het kindgebonden budget een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen en deze tegemoetkoming is inkomens- en vermogensgebonden. Door het kindgebonden budget te verhogen is er een lagere behoefte aan kinderalimentatie. 

Daarnaast wordt een geheel nieuwe bepaling ingevoerd: de alleenstaande ouderkop. Deze alleenstaande ouderkop is een inkomensafhankelijk extraatje voor alleenstaande ouders (zonder toeslagpartner), bovenop het reguliere kindgebonden budget. De verhoging bedraagt maximaal 3.050 euro per jaar.

Herziening kinderalimentatie?

In sommige gevallen zal de alimentatie die per 1 januari 2015 betaald moet worden (zonder belastingaftrek) hoger zijn dan de alimentatie die vóór 1 januari 2015 betaald werd (met belastingaftrek). In dat geval doet u er goed aan om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te (laten) beoordelen. De alimentatiebetaler zou dan een herziening kunnen vragen van de nu geldende bijdrage.

Welke gevolgen heeft de nieuwe regelgeving voor u persoonlijk? Neem contact op met uw advocaat en laat u goed informeren!

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

redactie Scheidingsinformatie.nl