print

Moeder mag met zoontje niet naar buitenland verhuizen

news visual

11-10-2011

Het gerechtshof in Den Haag heeft onlangs bepaald dat een moeder die met haar zoontje naar Schotland wilde verhuizen hiervoor geen toestemming krijgt. Volgens de rechters zou er een aanzienlijke kans bestaan dat de vader zijn zoontje niet meer regelmatig zal kunnen zien.

Kort na de echtscheiding liet de moeder weten dat zij, nadat zij ruim achttien jaar in Nederland had gewoond, met haar zoontje van negen jaar naar Schotland wilde verhuizen. De moeder had in Nederland geen familie en weinig vrienden en voelde zich hier erg ongelukkig. Volgens haar verwachting zou de jongen de Engelse taal snel beheersen en bij eerdere reizen naar Schotland hebben laten zien dat hij snel contact maakt met andere kinderen uit de buurt.

De vader wil dat zijn zoontje in Nederland blijft wonen. Zijn grootste bezwaar tegen de verhuizing is de omstandigheid dat hij door de afstand en reiskosten zijn zoontje (veel) minder vaak zou kunnen zien dan de oorspronkelijke bedoeling was.

Belang van het kind staat bij rechterlijke beslissing voorop

De beide ouders oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over de jongen. Op grond van artikel 253a van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zal de rechtbank dan een beslissing nemen over een geschil rondom dit gezag op een wijze waarmee de belangen van het kind het meest gediend zijn.
Volgens het gerechtshof spelen in deze zaak de financiële gevolgen van een eventuele verhuizing van de moeder en het kind een belangrijke rol, met name omdat deze gevolgen weer van invloed zijn op het contact tussen de vader en zijn zoon.

Verhuizing heeft negatieve gevolgen voor omgangsregeling

De voormalige echtelijk woning is nog niet verkocht en volgens de rechters is het niet onwaarschijnlijk dat de moeder na haar verhuizing naar Schotland niet meer in staat zal zijn om haar deel van de woonlasten te voldoen tot het moment dat de woning verkocht is. Als gevolg hiervan zal de vader alle woonlasten op zich moeten nemen en zou hij niet meer in staat zijn de (volledige) kinderalimentatie te voldoen. Dit levert volgens het gerechtshof weer het risico op dat de ouders onvoldoende geld overhouden om de reiskosten tussen Nederland en Schotland te voldoen waardoor de vader zijn zoon niet meer op regelmatige basis zou kunnen zien.

Op basis van deze ketenredenering komt het gerechtshof tot het oordeel dat het niet in het belang van het kind is dat hij met zijn moeder naar Schotland verhuist. De moeder zal dus met haar zoon in Nederland moeten blijven wonen.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.