print

Man met bijstandsuitkering moet toch kinderalimentatie betalen

news visual

10-05-2012

Een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden laat nog eens duidelijk zien dat het betalen van kinderalimentatie na een echtscheiding hoge prioriteit heeft. In bepaalde omstandigheden verwacht de rechter van de alimentatieplichtige (meestal de man) dat hij zelfs inteert op zijn vermogen als hij te weinig inkomsten heeft om de alimentatie te voldoen.

Man wil kinderalimentatie met terugwerkende kracht stoppen

De man en de vrouwen waren enige tijd met elkaar gehuwd geweest en hadden drie kinderen gekregen. In 2008 had de rechtbank bepaald dat de man per maand een bedrag van 131 euro per kind aan kinderalimentatie aan de vrouw diende te voldoen. Het ging dus in totaal om een bedrag van 393 euro per maand.

Volgens de man kan hij deze alimentatie niet meer opbrengen. Hij voert aan dat hij slechts een bijstandsuitkering geniet en daarnaast de nodige schulden heeft. De man verzoekt de rechter dan ook om de kinderalimentatie met terugwerkende kracht op nihil te stellen. Als de rechtbank dit verzoek afwijst, gaat de man in hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Gerechtshof: terugwerkende kracht alleen in uitzonderlijke situatie

Volgens de rechters van het gerechtshof geldt als hoofdregel dat een eventuele wijziging van de eerder opgelegde kinderalimentatie in principe pas ingaat om de datum waarop het verzoekschrift tot wijziging bij de rechtbank is ingediend. De rechters stellen vast dat de man onvoldoende omstandigheden heeft aangevoerd waarom er in zijn situatie van deze hoofdregel zou moeten worden afgeweken. Vervolgens buigt het gerechtshof zich over de vraag of de man in staat is om de kinderalimentatie te blijven voldoen.

Draagkracht van de man

De man heeft sinds 15 april 2011 een bijstandsuitkering. Toch is dit gegeven volgens het gerechtshof onvoldoende om aan te nemen dat de man geen kinderalimentatie meer kan betalen. Volgens de rechters had van de man verwacht mogen worden dat hij een zodanig inkomen kon verwerven dat hij hieruit de vastgestelde kinderalimentatie kon blijven voldoen.

Het gerechtshof stelt vast dat een bijstandsuitkering de man niet ontslaat van zijn verplichting om zijn verdiencapaciteit ten volle te benutten om zijn financiële verplichtingen tegenover zijn kinderen na te komen. Het gerechtshof acht de man dan ook in staat om zijn inkomen te herstellen tot het niveau van 2008 toen hij voldoende inkomen had om 393 euro per maand aan kinderalimentatie te voldoen.

Uit deze overwegingen blijkt allereerst hoe veel waarde een rechter hecht aan het betalen van kinderalimentatie. Als de alimentatieplichtige ook maar enigszins in staat is om kinderalimentatie te voldoen, dan moet de verplichting worden nagekomen.

Man beschikte ook nog over vermogen

Daarnaast heeft het gerechtshof ook rekening gehouden met het vermogen van de man. De financiële draagkracht van de alimentatieplichtige wordt niet alleen door zijn inkomen, maar ook door zijn vermogen bepaald, waarbij het antwoord op de vraag of in een concreet geval van de alimentatieplichtige kan worden gevergd dat hij inteert op zijn vermogen afhangt van de omstandigheden van het geval.

In het onderhavige geval was aan de orde dat de man naar verwachting vanwege verkoop van de echtelijke woning een bedrag van circa 123.000 euro over zou houden. Zelfs als hij mogelijk de door hem ontvangen bijstandsuitkering zou moeten terugbetalen, zou hij nog een flink deel van dit vermogen overhouden. Volgens het gerechtshof mag van de man verwacht worden dat hij inteert op dit vermogen, mede gelet op het feit dat het gaat om een relatief gering bedrag aan kinderalimentatie.

Heeft u zelf vragen over kinder- of partneralimentatie? Neem gerust contact met ons op via de Scheidingslijn: 085 - 018 9057

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Jeannine Adriaenssen

Jeannine is als familierechtadvocaat verbonden aan Family Advocaten.