print

Kinderrechtenmonitor: ‘er moet beter naar kinderen worden geluisterd’

news visual

06-10-2013

Op 11 september jl. is de kinderrechtenmonitor 2013 gepresenteerd. Deze kinderrechtenmonitor meet hoe het ervoor staat met de rechten van kinderen in Nederland. Dit onderzoek is in samenwerking met de Universiteit van Leiden en het Centraal Bureau van de Statistiek gedaan. De kinderombudsman trekt daaruit conclusies en doet aanbevelingen aan de overheid.

Kinderombudsman Marc Dullaert: ‘Steeds meer kinderen leven in armoede. De crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg. Ook maak ik me zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, wat mogelijk kan leiden tot kindermishandeling of vechtscheiding. We moeten ervoor waken dat de jeugd niet het kind van de rekening wordt.'

De kinderrechtenmonitor 2013 samenvatting
De kinderombudsman heeft op basis van de kinderrechtenmonitor vijf hoofdzorgen geformuleerd, die prioriteit verdienen en snelle acties van wetgever, beleidsmakers en uitvoerders vereisen.

  1. Zorg dat kinderen niet de dupe worden van een decentralisatie van het jeugddomein.
  2. Zorg dat kinderen de zorg en de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben.
  3. Zorg dat kinderen worden gehoord en geïnformeerd over beslissingen die hen aangaan. 
  4. Zorg dat wetten, regels en beleidsuitvoering de rechten en de belangen van kinderen voorop stellen.
  5. Zorg dat er actuele cijfers beschikbaar zijn.

De kinderrechtenmonitor 2013 over familierecht
In de kinderrechtenmonitor is onder andere aandacht besteed aan kinderen in scheidingssituaties. Dat kinderen in een eenoudergezin opgroeien heeft volgens de kinderrechtenmonitor te vaak te maken met een (echt)scheiding. In 2012 waren er ruim 33.000 scheidingen. Bij 57% van deze scheidingen waren minderjarige kinderen betrokken.

In 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' ingevoerd. Het maken van een ouderschapsplan bij (echt)scheiding maakt hier onderdeel van uit. In de kinderrechtenmonitor staat vermeld dat er op dit moment verschillende onderzoeksprojecten bij universiteiten lopen die aspecten van het ouderschapsplan onderzoeken, waaronder de betrokkenheid van kinderen bij het ouderschapsplan. De resultaten van deze onderzoeken worden eind 2013 verwacht.

In de kinderrechtenmonitor geeft de kinderombudsman voorts aan dat er op dit moment onvoldoende recht wordt gedaan aan het hoorrecht van kinderen en het recht om deel te nemen aan procedures die gaan over de scheiding van kind en ouder en daarin hun eigen standpunt naar voren te brengen, zoals verwoord in artikel 12 en 9 lid 2 van het internationaal verdrag inzake de rechten (IVRK) van het kind. Een kind wordt in beginsel gehoord vanaf twaalf jaar. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in een reactie aangegeven dat een bijzonder curator kan worden benoemd als blijkt dat de ouders niet in staat zijn het probleem van een kind te overzien en/of goed voor het voetlicht te brengen.

Ook op andere terreinen wordt geconcludeerd dat er beter moet worden geluisterd naar kinderen, nu er in het IVRK staat dat de mening van het kind in alle procedures die hem/haar aangaan, moet worden gehoord en serieus genomen. Uit de kinderrechtenmonitor komt naar voren dat dit thans onvoldoende gebeurt. Het gaat daarbij om zaken die grote impact hebben op de levens van kinderen, zoals omgangsregelingen bij (echt) scheiding en uithuisplaatsing.

Uit de kinderrechtenmonitor blijkt daarom dat rechters bij zaken die kinderen aangaan, zoals echtscheiding of uithuisplaatsing de wil van het kind meer moeten meewegen, ongeacht hun leeftijd maar afhankelijk van de mate waarin een kind in staat is zijn mening te geven en wil geven.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

redactie Scheidingsinformatie.nl