print

Hogere alimentatie met ingang van 1 januari 2011

news visual

18-11-2010

Vastgestelde kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd. Dit verhogingspercentage voor 1 januari 2011 is 0,9%.

Deze verhoging moet betaald worden ongeacht het feit of de rechter deze alimentatie heeft vastgesteld of dat er sprake is geweest van een afspraak tussen beide ex-partners onderling.
Als u wilt weten met welke percentages de alimentatie in het verleden verhoogd is, kunt u gebruik maken van deze tabel.

Alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties hoeft de alimentatie niet verhoogd te worden. Dit is het geval als:

  • Beide ex-partners gezamenlijk hebben afgesproken dat de alimentatie in een bepaald jaar niet of helemaal nooit geïndexeerd zal worden.
  • De rechter heeft bepaald dat de wettelijke indexatie is uitgesloten. In de praktijk zal dit weinig voorkomen.

Als in een echtscheidingsconvenant niets geregeld is over de indexatie van alimentatie, zal de wettelijke indexatie toch normaal van toepassing zijn.

De alimentatieplichtige die weigert de indexatie van de alimentatie te voldoen kan via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) geconfronteerd worden met incasso- en beslagmaatregelen.

Als u recht heeft op partner- of kinderalimentatie kunt u gebruik maken van modelbrieven om uw ex-partner te wijzen op de aanstaande indexatie en hem (of haar) sommeren de achterstallige indexatie te voldoen.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.