print

Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel lesbisch ouderschap

news visual

27-11-2013

Op 19 november jl. heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel lesbisch ouderschap van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

Naar schatting worden er jaarlijks ca. 300 tot 400 kinderen geboren bij lesbische moeders.
Dit wetsvoorstel regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder, de zogenoemde duomoeder, buiten de rechter om juridisch ouder kan worden. Het juridisch ouderschap kan onder andere gevolgen hebben voor kinderen voor wat betreft gezag, naam en nationaliteit. Ook heeft het juridisch ouderschap erfrechtelijke consequenties. Op dit moment is juridisch ouderschap van een duomoeder slechts mogelijk na rechtelijke tussenkomst.

Indien een kind binnen het huwelijk van twee vrouwen geboren wordt en er sprake is van een onbekende zaaddonor, wordt de duomoeder vanaf de inwerkingtreding van de wet automatisch juridisch ouder. In andere gevallen kan de duomoeder het kind erkennen. Deze erkenning kan overigens al voor de geboorte bij de ambtenaar van de Burgerlijk Stand plaatsvinden, waardoor een kind bij geboorte twee (juridisch) moeders heeft. De nieuwe regeling wordt derhalve gemakkelijker en goedkoper.

De wet treedt op 1 april 2014 in werking.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

redactie Scheidingsinformatie.nl