print

De belangrijkste 5 stappen bij een scheiding

news visual

12-02-2014

Bij een echtscheiding komt heel wat kijken. Maar of het nu om een scheiding op gemeenschappelijk verzoek of om een vechtscheiding gaat, de volgende vijf stappen moet u eigenlijk altijd doorlopen.

1. De beslissing om te scheiden
Aan de beslissing om te gaan scheiden gaat vaak een lange tijd vooraf. Vaak wil één van de partners scheiden, maar in sommige gevallen is dit een gezamenlijk besluit. Het is hoe dan ook goed om samen te bespreken wat de reden is om uit elkaar te gaan zodat beide partners de toekomstige scheiding ook kunnen accepteren.

2. Zoek een gespecialiseerde familierechtadvocaat
Een echtscheiding kan alleen door de rechtbank worden uitgesproken. Alleen een advocaat is bevoegd om de benodigde stukken hiervoor bij de rechtbank in te dienen. Het is daarom noodzakelijk dat u zich tot een advocaat wendt bij een voorgenomen echtscheiding. Een gespecialiseerde familierechtadvocaat kan u daarbij het beste bijstaan. Om in contact te komen met een advocaat bij u in de buurt kunt u bellen met 085 - 018 9057 (lokaal tarief). Of u stuurt ons een e-mail met uw adviesvraag.

Dit kan op twee manieren. Ten eerste kunt zich samen tot een advocaat wenden om in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Dit is veelal de goedkoopste en snelste manier om te scheiden. Ook kunt u zich beiden tot een eigen advocaat wenden. Het voordeel hiervan is de betreffende advocaat alleen uw belangen behartigt.

3. Maak samen met de advocaat een inventarisatie van wat er geregeld moet worden
Bij een echtscheiding zijn er een aantal onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden. Als u kinderen heeft dient er ten eerste over hen gesproken te worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Ten tweede dienen de gezamenlijke bezittingen en schulden verdeeld te worden. Wat er precies gemeenschappelijk is, hangt af van de vraag of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent.

Vervolgens moet bekeken worden wat er verdeeld of verrekend moet worden en op welke manier dit wat u betreft het beste kan gebeuren. Ook kan er gekeken worden of er partneralimentatie aan de orde is. Hiervoor kan een alimentatieberekening gemaakt worden. Ten slotte dient er aandacht te worden besteed aan het opgebouwde pensioen.

4. De procedure bij de rechtbank
Nadat het voorgaande besproken is, moet er een procedure bij de rechtbank worden gevoerd. Als u samen voor één advocaat heeft gekozen, kan dit een schriftelijke procedure zijn en hoeft u niet persoonlijk bij de rechtbank te verschijnen. In dat geval is de overeenstemming vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

De rechtbank bepaalt vervolgens veelal dat deze afspraken onderdeel uitmaken van de beschikking (uitspraak). Als u beiden een eigen advocaat heeft, kan er namens ieder een processtuk (verzoek- of verweerschrift) bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank bepaalt vervolgens een mondelinge behandeling (zitting) om meer informatie te krijgen en neemt vervolgens zelf een beslissing. In beide gevallen volgt er een beschikking.

5. Afronding
Om gescheiden te zijn dient de beschikking te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar u getrouwd bent. Veelal zal uw advocaat dit voor u verzorgen. Ook is het van belang om uw pensioenuitvoerder op de hoogte te stellen van de echtscheiding.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

redactie Scheidingsinformatie.nl