print

Privacy & disclaimer

Privacy

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder bezoekers individueel te identificeren. Dit heeft tot doel om deze website te optimaliseren en meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

Persoonlijke gegevens

Als u via deze website bijvoorbeeld door middel van het contactformulier informatie aan ons vraagt, worden de door u ingevulde gegevens opgeslagen in een database om een optimale verwerking en beantwoording van uw informatieverzoek mogelijk te maken. Met eventuele persoonlijke gegevens wordt zeer vertrouwelijk omgegaan.

Cookies

Scheidingsinformatie.nl maakt gebruik van door Google aangeboden diensten waaronder Google Analytics. Dit programma maakt gebruik van cookies om op deze website te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Daarvoor moet u de (standaard)instellingen van uw browser aanpassen.

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie niet volledig juist is. U wordt dan ook dringend verzocht om altijd contact op te nemen met een advocaat of familierechtjurist voordat u besluit om op basis van de informatie van deze site te handelen.

Scheidingsinformatie.nl en Het Juridisch Netwerk Nederland aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van enig handelen (of nalaten) naar aanleiding van de informatie op deze site en de uitkomsten van de op de site aanwezige rekenmodules.

Gebruik van de site en auteursrechten

Deze website bevat informatie waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele eigendomsrechten rusten. Met uitzondering van strikt persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om (delen van) deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) bestand, openbaar te maken dan wel (anderszins) commercieel te gebruiken op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Juridisch Netwerk Nederland.

Links naar andere websites

Op Scheidingsinformatie.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites zorgvuldig geselecteerd zijn, zijn Scheidingsinformatie.nl en Het Juridisch Netwerk Nederland niet aansprakelijk voor de informatie en het gebruik van die websites.

Scheidingsinformatie.nl 

Scheidingsinformatie.nl betreft een website waaraan diverse onafhankelijke advocatenkantoren, mediators en overige dienstverleners deelnemen, verspreid over geheel Nederland, die ieder voor zich en onder eigen naam praktijk voeren. Scheidingsinformatie.nl en/of Hét Juridisch Netwerk Nederland is op geen enkele wijze partij bij eventuele overeenkomsten die tot stand komen tussen de bezoekers van deze website en de deelnemende advocaten, mediators of overige dienstverleners.