print

Wat is een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een wettelijk verplicht gesteld document waarin ouders die gaan scheiden hun afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen schriftelijk vastleggen.

Kind heeft recht op opvoeding en verzorging van beide ouders

Volgens de wet hebben minderjarige kinderen recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Deze verplichting van de ouder houdt niet op na een echtscheiding omdat het gezamenlijk ouderlijk gezag na een scheiding gewoon doorloopt.

Door een echtscheiding verandert er wel het nodige in het dagelijkse gezinsleven van ouders en kinderen en zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan zaken als:

  • Bij wie zullen de kinderen gaan wonen?
  • Hoe gaat een omgangsregeling eruit zien?
  • Wat gaat er geregeld worden over de kosten van de opvoeding en de verzorging van de kinderen?
  • Hoeveel kinderalimentatie gaat er betaald worden?
  • Hoe gaan de ouders elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de kinderen?


Al deze afspraken worden vastgelegd in een document, het zogenaamde ouderschapsplan.

Ouderschapsplan als bijlage bij echtscheidingsverzoekschrift

In de situatie dat er sprake is van minderjarige kinderen moet bij elk echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan worden toegevoegd. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een gemeenschappelijk verzoek van beide ouders of een eenzijdig verzoek van de kant van een ouder.

Als er geen ouderschapsplan als bijlage bij het echtscheidingsverzoekschrift is gevoegd, zal de rechter verlangen dat dit alsnog gebeurt of zal de rechter hierover vragen aan beide ouders stellen bij de mondelinge behandeling.

Wat als de ouders niet tot overeenstemming kunnen komen over een ouderschapsplan?

In veruit de meeste gevallen zijn de ouders, al dan niet met behulp van een mediator of advocaat, wel in staat om een gezamenlijk ouderschapsplan op te stellen. Soms lukt dit echter niet.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er geen contact meer is met een van de ouders of dat een van de ouders in een psychiatrische kliniek is opgenomen. In dat geval moet degene die het echtscheidingsverzoekschrift indient concreet aangeven waarom er geen gezamenlijk ouderschapsplan is.

De rechter kan, afhankelijk van de opgegeven reden, besluiten om het echtscheidingsverzoek toch gewoon toe te wijzen.

De inhoud van het ouderschapsplan

Hoewel de wet niet tot in detail beschrijft wat er allemaal in een ouderschapsplan moet staan, zijn er een drietal onderwerpen die in elk geval in het plan geregeld moeten worden:

1. De wijze waarop u met uw ex-partner de zorg- en opvoedingstaken verdeelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • de dagelijkse zorg voor de kinderen
  • de omgangsregeling
  • de vraag hoe er omgegaan wordt met school, vrije tijd, vakanties en medische verzorging


2. De wijze waarop u en uw ex-partner elkaar informeren en raadplegen over belangrijke ontwikkelingen rondom de kinderen. Hierbij moet u denken aan ontwikkelingen op school, over de gezondheid of over het vermogen van de kinderen.

3. De manier waarop u beiden omgaat met de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Wie draagt hoeveel bij aan bepaalde kosten? Hoeveel kinderalimentatie wordt er betaald?

Als u zelf een ouderschapsplan moet opstellen kunt u door middel van onderstaande link een gratis model downloaden dat u kunt aanpassen naar gelang uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

Advocaat of mediator?

Gaat u scheiden? Dan heeft u een advocaat of een mediator nodig. Het is belangrijk dat alles goed wordt geregeld voor uw kinderen. Als u contact met ons opneemt, dan zorgen wij voor een gespecialiseerde advocaat of mediator bij u in de buurt. U kunt ons bellen op 085 - 018 9057.

« Terug naar overzicht artikelen