Ouderschapsplan

Tegenwoordig is een ouderschapsplan verplicht bij elke echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. In dit onderdeel leest u hoe dit plan opgesteld moet worden.

  • Wat is een ouderschapsplan?

    Het ouderschapsplan is een wettelijk verplicht gesteld document waarin ouders die gaan scheiden hun afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen schriftelijk vastleggen. Lees meer