print

Problemen bij gezamenlijk ouderlijk gezag

Er is een bijzondere regeling in de wet opgenomen voor een geschil dat tussen beide ouders ontstaat over het gezamenlijk ouderlijk gezag.

Als beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag houdt dit onder andere in dat belangrijke beslissingen over het kind gezamenlijk genomen moeten worden. Maar wat nu als je daar samen niet uitkomt? Denk bijvoorbeeld aan de schoolkeuze van een kind waarover u en uw ex-partner principieel een andere mening hebben.

Als u er in onderling overleg niet uitkomt kunt u ervoor kiezen om gezamenlijk een mediator in te schakelen om onder zijn of haar professionele leiding toch te proberen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of wilt u dit beiden niet, dan kunt u de rechtbank verzoeken om een beslissing te nemen.

De rechtbank zal een dergelijk verzoek in principe binnen zes weken in behandeling moeten nemen. Uiteraard zal de rechter proberen om u op het geschilpunt alsnog tot elkaar te brengen. Mogelijk stelt de rechter voor om een mediator te benoemen, voor zover er nog geen mediation heeft plaatsgevonden. Biedt dit allemaal geen oplossing, dan zal de rechter de knoop zelf doorhakken. De rechter zal hierbij het belang van het kind vooropstellen.

Wijzigen van gezamenlijk ouderlijk gezag

Als in de praktijk blijkt dat het gezamenlijk gezag steeds weer op problemen stuit en een negatieve invloed op uw kind heeft, dan kunt u de rechter ook verzoeken om het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen en u als enige ouder met het ouderlijk gezag te belasten.

De rechter zal een dergelijk verzoek kritisch beoordelen en nagaan of er sprake is van gewijzigde omstandigheden die zo ernstig zijn dat in het belang van het kind het gezag gewijzigd moet worden.

Volgens de wettelijke regeling zal een rechter een dergelijk verzoek alleen honoreren:

‘als voortzetting van het gezamenlijke gezag een onaanvaardbaar risico inhoudt dat het kind klem of verloren raakt tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd verbetering zal optreden.'

In de praktijk kan het dan bijvoorbeeld om een van de volgende situaties gaan:

  • Een van de ouders is drugsverslaafd, weigert hulp in te schakelen en is geestelijk labiel.
  • Een van beide ouders verblijft langdurig in het buitenland in verre oorden waardoor communicatie soms wekenlang niet mogelijk is.
  • De communicatie tussen beide ouders is zo slecht dat dit een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind en het kind ernstig klem lijkt te komen tussen beide ouders.
  • Een van beide ouders kan of wil geen invulling geven aan het ouderlijk gezag.


Wat als beide ouders het eenhoofdige gezag willen hebben?

Als beide ouders de rechter verzoeken om het eenhoofdige gezag, dan zal de rechter nagaan aan wie het gezag in het belang van het kind het beste gegeven kan worden. Daarbij zal de rechter kijken naar de opvoedingskwaliteiten van beide ouders, maar ook naar zaken als de woonsituatie, de verhouding tot het kind en de mogelijkheden tot verzorging en opvoeding.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.    

« Terug naar overzicht artikelen