print

Informatie en consultatie

De verzorgende ouder heeft de wettelijke plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen rondom het kind. Dit noemt men ook wel de informatie- en consultatieplicht.

Verplichte informatie over belangrijke ontwikkelingen van het kind

Het gaat dan bijvoorbeeld om belangrijke ontwikkelingen op school of over medische informatie. Afspraken op dit vlak worden meestal ook vastgelegd in het ouderschapsplan. Als de verhouding tussen beide ex-partners na de echtscheiding ernstig verstoord is, kan de uitwisseling van de informatie over het kind soms via een tussenpersoon verlopen.

Medebeslissingsrecht van niet-verzorgende ouder

Als er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag dan heeft de niet-verzorgende ouder naast het recht op informatie ook een medebeslissingsrecht als het gaat om belangrijke beslissingen zoals de schoolkeuze van het kind.

Een van beide ouders of beide ouders kunnen de rechter vragen om een informatie- en consultatieregeling vast te leggen. Dit zal eigenlijk alleen gebeuren als beide ouders er niet in slagen om samen afspraken te maken over de uitwisseling van belangrijke informatie over het kind.

Als de rechter gevraagd wordt om een informatie- en consultatieregeling vast te leggen en het gaat om een kind van twaalf jaar of ouder, dan zal de rechter het kind vragen zijn of haar mening te geven over dit verzoek. Een verzoek om een informatie- en consultatieregeling vast te leggen zal door een rechter niet snel afgewezen worden ook niet als het kind aangeeft dat het hier zelf geen behoefte aan heeft.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.    

« Terug naar overzicht artikelen