print

Wijziging van een omgangsregeling

Een eenmaal vastgelegde omgangsregeling kan alleen gewijzigd worden met instemming van beide ouders of door een uitspraak van de rechter. Een wijzigingsverzoek moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

Als een van beide ouders het niet langer eens is met de vastgelegde omgangsregeling, dan kan de rechter gevraagd worden om de omgangsregeling te wijzigen. De rechter zal eerst nagaan of er wel goede redenen zijn om de regeling aan te passen. Als het gaat om een kind van twaalf jaar of ouder dan zal de rechter het kind in de gelegenheid stellen om zijn of haar mening te geven.

Omgangsbemiddeling

De rechter kan beide ouders verwijzen naar omgangsbemiddeling. Dit houdt in dat de procedure bij de rechter voorlopig geschorst wordt en een onafhankelijke mediator probeert om samen met de ouders het omgangsprobleem op te lossen. In de praktijk blijkt dat deze mediation in een groot aantal gevallen tot succes leidt.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.  

« Terug naar overzicht artikelen