Omgang en contact

In de praktijk wordt er bij een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn, vrijwel altijd een omgangsregeling getroffen. Hoe dit werkt leest u in dit onderdeel van de site.

 • Hoe komt een omgangsregeling tot stand?

  Een omgangsregeling komt meestal tot stand na overleg tussen beide ouders. Komen de ouders hier niet uit, dan kan de rechter op verzoek van een van beide ouders zelf een omgangsregeling vastleggen. Lees meer

 • Wijziging van een omgangsregeling

  Een eenmaal vastgelegde omgangsregeling kan alleen gewijzigd worden met instemming van beide ouders of door een uitspraak van de rechter. Een wijzigingsverzoek moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Lees meer

 • Ontzegging van het recht op omgang

  In principe heeft elke ouder recht op omgang met zijn kinderen. Maar in uitzonderlijke situaties kan de rechter in belang van het kind bepalen dat een ouder geen omgang met zijn kinderen mag hebben. Een ontzegging van het recht op omgang kan alleen plaatsvinden op verzoek van een van de ouders. Lees meer

 • Mijn ex-partner komt de omgangsregeling niet na

  Als de rechter een omgangsregeling heeft vastgesteld, zijn beide ouders verplicht om deze regeling ook na te komen. Maar wat nu als een van beide ouders zich niet aan deze verplichting houdt? Lees meer

 • Informatie en consultatie

  De verzorgende ouder heeft de wettelijke plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen rondom het kind. Dit noemt men ook wel de informatie- en consultatieplicht. Lees meer