Co-ouderschap

Co-ouderschap is geen wettelijke term. In de praktijk spreken we van co-ouderschap als beide ouders in gelijke mate voor de opvoeding van de kinderen verantwoordelijk willen blijven.

  • Wat is co-ouderschap?

    Co-ouderschap is een situatie waarbij de kinderen wekelijks ongeveer evenveel bij elk van de beide ouders verblijven. De dagelijkse opvang en verzorging wordt bij co-ouderschap dus zoveel mogelijk verdeeld tussen de twee ex-partners. Lees meer