print

Wijziging in ouderlijk gezag door stiekeme verhuizing van moeder

news visual

16-04-2012

De rechter in Dordrecht besliste onlangs dat een tussen vader en moeder overeengekomen regeling over het gezag van hun kind op verzoek van de vader opengebroken kon worden. De moeder bleek namelijk verhuisd te zijn zonder de vader hiervan op de hoogte te stellen.

In 2008 waren de vader en moeder na mediation overeengekomen dat alleen de vrouw met het gezag over hun kind belast zou worden. Reden hiervoor was onder meer het feit dat de reisafstand tussen de woonplaats van de man en de woonplaats van de vrouw te groot zou zijn. De man kon zich met de gezagsregeling eveneens verenigen omdat hij ervan uitging dat de vrouw de man zou betrekken in het leven van het kind.

Op enig moment komt de man erachter dat de vrouw zes maanden eerder verhuisd is van Apeldoorn naar Papendrecht zonder de man hierover te informeren. Er is volgens hem dan ook sprake van een gewijzigde vertrouwensrelatie die aanleiding zou moeten zijn om de vaststellingsovereenkomst waarin het gezag geregeld was, open te breken. De man verzoekt de rechtbank om hem samen met de vrouw het gezag over het kind te laten uitoefenen.

Raakt kind klem en verloren tussen beide ouders?

De vrouw verweert zich hiertegen met het argument dat zij geen vertrouwen heeft in de man als medeopvoeder van het kind. Volgens haar zal er bij gezamenlijke uitoefening van het gezag een onaanvaardbaar risico ontstaan dat het kind klem en verloren zal raken tussen zijn ouders. Bovendien, zo voert de vrouw aan, verloopt de communicatie tussen de beide ouders bijzonder slecht.

De rechtbank stelt allereerst vast dat beide partijen in beginsel gebonden zijn aan de regeling over het gezag zoals zij die in de vaststellingsovereenkomst van 2008 hebben neergelegd. Alleen als er sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor het belang van het kind zich verzet tegen de eerder gemaakte afspraken kan deze overeenkomst worden opengebroken.

Vrouw is tekortgeschoten in haar informatieplicht jegens de man

Volgens de rechtbank is van een wijziging van omstandigheden sprake. Doordat de vrouw de man niet heeft geïnformeerd over belangrijke beslissingen in het leven van het kind, waaronder de verhuizing, is er sprake van een gewijzigde vertrouwensrelatie. Het verzoek van de man om ook in aanmerking te komen voor ouderlijk gezag moet volgens de rechter worden toegewezen, behalve als er sprake is van een van de volgende twee wettelijke uitzonderingen:

  • Er is een onaanvaardbaar risico dat het kind klem of verloren zal raken tussen de ouders en er is niet te verwachten dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen, of
  • Afwijzing van het verzoek is op grond van een andere reden in het belang van het kind noodzakelijk.


Beide uitzonderingen deden zich volgens de rechtbank niet voor. Partijen waren tot op heden in staat om goede afspraken te maken over de omgangsregeling tussen de vader en het kind. Bovendien toonde de man zich bereid om professionele begeleiding te accepteren om de communicatie met de vrouw over hun kind te verbeteren. Om die reden werd het verzoek van de man om mede belast te worden met het ouderlijk gezag dan ook toegewezen.

Deze uitspraak laat goed zien dat gezamenlijk ouderlijk gezag na een scheiding het (wettelijke) uitgangspunt is. Alleen in uitzonderlijke situaties of in het kader van gezamenlijke afspraken kan het gezag aan een van beide partijen worden toegewezen. Maar als een van partijen tekortschiet in zijn verplichtingen jegens de ander om hem of haar te informeren over belangrijke beslissingen aangaande het kind, kan dit voor de rechter aanleiding zijn om het ouderlijk gezag te wijzigen.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.