Echtscheidingsnieuws

Hieronder treft u een overzicht aan van ons nieuwsarchief met artikelen over opvallende uitspraken, nieuwe wetgeving en handige tips op het gebied van echtscheiding, alimentatie en ouderlijk gezag.

 • news visual

  01-07-2015 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  Verkorten maximale duur partneralimentatie

  Volgens de huidige wetgeving bestaat er een alimentatieverplichting van maximaal 12 jaar. Hierdoor blijft de alimentatieplichtige na beëindiging van het huwelijk nog tot 12 jaar financieel verbonden aan zijn of haar ex-partner. VVD, PvdA en D66 vinden dat niet meer van deze tijd en hebben een voorstel tot wetswijziging ingediend. Lees meer

 • news visual

  24-02-2015 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  Voorwaarden co-ouderschap

  Na een echtscheiding hebben beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen en blijven beide ouders verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Steeds vaker besluiten ex-partners om het ouderschap met elkaar te delen. De kinderen wonen dan bijvoorbeeld de ene week bij moeder en de ander week bij de andere ouder. Lees meer

 • news visual

  18-12-2014 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  Op 1 januari 2015 verandert de fiscale regelgeving voor gezinnen met kinderen

  Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet hervorming kindregelingen in werking en zijn er vier regelingen die ouders financieel ondersteunen in plaats van tien. Deze vier regelingen zijn: de ‘kinderbijslag’, het ‘kindgebonden budget’, de ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’ en de ‘kinderopvangtoeslag’. Lees meer

 • news visual

  04-06-2014 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  Wettelijke onderhoudsverplichting jegens (stief)kinderen voorrang op morele onderhoudsverplichting

  De wettelijke regelingen rondom alimentatie kunnen ingewikkelde vraagstukken opleveren. Om de hoogte van de alimentatie vast te stellen wordt gekeken naar de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Maar stel dat de onderhoudsplichtige inmiddels een nieuw gezin heeft, in hoeverre mag dan bij de bepaling van de draagkracht rekening worden gehouden met de onderhoudskosten van dit nieuwe gezin? Onlangs deed de Hoge Raad hier uitspraak over. Lees meer

 • news visual

  12-02-2014 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  De belangrijkste 5 stappen bij een scheiding

  Bij een echtscheiding komt heel wat kijken. Maar of het nu om een scheiding op gemeenschappelijk verzoek of om een vechtscheiding gaat, de volgende vijf stappen moet u eigenlijk altijd doorlopen. Lees meer

 • news visual

  27-11-2013 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel lesbisch ouderschap

  Op 19 november jl. heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel lesbisch ouderschap van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie). Lees meer

 • news visual

  06-10-2013 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  Kinderrechtenmonitor: ‘er moet beter naar kinderen worden geluisterd’

  Op 11 september jl. is de kinderrechtenmonitor 2013 gepresenteerd. Deze kinderrechtenmonitor meet hoe het ervoor staat met de rechten van kinderen in Nederland. Lees meer

 • news visual

  20-08-2013 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  Gezamenlijk gezag aanvragen kan nu digitaal

  Met ingang van 15 juli 2013 is het voor ouders mogelijk om digitaal het gezamenlijk gezag over hun kind aan te vragen. Het insturen van papieren aanvraagformulieren komt daarmee te vervallen. Lees meer

 • news visual

  08-07-2013 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  Wanneer eindigt de gemeenschap van goederen?

  Iedereen die trouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te maken, is gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit houdt kort samengevat in dat de vermogens van beide echtelieden als het ware samenvloeien tot één gemeenschappelijk vermogen. Lees meer

 • news visual

  27-05-2013 | redactie Scheidingsinformatie.nl

  Letselschadevergoeding valt niet in huwelijkse gemeenschap?

  Tijdens een in gemeenschap van goederen gesloten huwelijk loopt de man ten gevolge van een auto-ongeluk een dwarslaesie op. Als de man en de vrouw een paar jaar later gaan scheiden ontstaat een felle discussie over de vraag of de destijds aan de man uitgekeerde schadevergoeding verdeeld moet worden. Lees meer