print

Vrouw moet 50.000 euro aan teveel ontvangen alimentatie terugbetalen

news visual

06-09-2012

Dat aan het verzwijgen van eigen inkomsten een groot risico verbonden is, ondervond een vrouw die na haar echtscheiding verzweeg aan haar ex-man te melden dat zij was gaan werken. Gevolg: het gerechtshof in Amsterdam oordeelde onlangs dat de vrouw 50.000 euro aan te veel ontvangen alimentatie aan haar ex-man moest terugbetalen.

De man en vrouw zijn in 1992 gescheiden en destijds werd de partneralimentatie vastgesteld op 885 euro per maand. Dit bedrag was gebaseerd op de situatie dat de vrouw geen werk en inkomen had.

Per toeval ontdekt de man in 2010 via het internet dat zijn ex-echtgenote als lerares op een basisschool werkzaam was. Hiervan had zij hem nooit op de hoogte gesteld. De man start een gerechtelijke procedure en voert aan dat hij over de jaren 1999 (de vrouw begon toen te werken) tot 2010 te veel alimentatie betaald heeft.

Vrouw had meldingplicht jegens haar ex-man

Bij het gerechtshof voert de vrouw tevergeefs tal van argumenten aan om niet te hoeven terugbetalen. Allereerst voert de vrouw aan dat zij geen meldingplicht heeft om haar ex-man te informeren. Volgens de rechters is dit echter niet juist. Op grond van de redelijkheid en billijkheid, die ook de verhouding tussen ex-echtelieden beheerst, was de vrouw gehouden de man op de hoogte te stellen van haar gewijzigde financiële situatie. Zij wist, althans behoorde te weten, dat het feit dat zij eigen inkomsten had, van invloed kon zijn op de hoogte van haar alimentatie.

Vervolgens voerde de vrouw aan dat de claim van de man verjaard zou zijn. Ook dit argument wordt door de rechters van tafel geveegd. Omdat de man pas in 2010 via het internet op de hoogte kwam van het feit dat zijn ex-echtgenote werkte, is de verjaringstermijn van vijf jaar ook pas in 2010 aangevangen, aldus het gerechtshof.

Het gerechtshof becijfert dat de vrouw in de periode van 1999 tot 2010 (de vrouw nam toen ontslag om voor haar moeder te zorgen) in totaal voor 50.785,76 euro teveel aan alimentatie heeft ontvangen. Als slotargument voert de vrouw dan aan dat zij niet over de financiële middelen beschikt om dit bedrag terug te betalen. Maar ook met dit argument maken de rechters in Amsterdam korte metten.

Volgens het gerechtshof moet een rechter in het algemeen weliswaar terughoudend zijn om met terugwerkende kracht eerder vastgestelde alimentatie te wijzigen, maar in dit geval ging het om bedragen die niet zijn uitgegeven voor het doel waarvoor ze bedoeld waren. Daarbij komt, zo stellen de rechters, dat de vrouw vanaf 1999 nalatig is geweest om te voldoen aan haar plicht om haar ex-man te informeren over haar substantiële inkomsten.

Het gerechtshof concludeerde dan ook dat de vrouw de 50.000 euro moet terugbetalen en wel binnen veertien dagen.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.