print

Vrouw kan geen andere baan vinden en behoudt recht op alimentatie

news visual

24-07-2011

In een recente uitspraak komt de Hoge Raad tot de conclusie dat een vrouw voldoende aangetoond heeft dat zij niet in staat is om in haar onderhoud te voorzien. Haar ex-man zal daarom partneralimentatie moeten (blijven) betalen.

De man en de vrouw waren in 2001 met elkaar gehuwd. Uit hun huwelijk zijn geen kinderen geboren. Na de echtscheiding die op 2 januari 2008 in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, besluit de vrouw om weer terug te keren naar haar land van herkomst, de Verenigde Staten.

Vrouw moet van rechtbank op zoek naar baan

Tijdens de echtscheidingsprocedure oordeelde de rechtbank dat de man per maand 1.740 euro aan partneralimentatie moest betalen tot 1 september 2008. Daarbij is de rechtbank ervan uitgegaan dat de vrouw - zij is volledig opgeleid als lerares - met ingang van het nieuwe schooljaar een betaalde baan in het onderwijs zou moeten kunnen bemachtigen. Zou zij hierin niet slagen, zo oordeelde de rechtbank, dan zou de vrouw een nieuw verzoek voor partneralimentatie kunnen indienen.

In een nieuwe procedure stelt de vrouw zich op het standpunt dat zij slechts een matig betaalde baan heeft kunnen aanvaarden en dat zij niet in staat is om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Zij claimt opnieuw partneralimentatie. De vrouw legt in deze procedure een aantal bewijsstukken over:

  • Een verklaring van haar werkgever waarin het aantal dagen zij werkzaam is en haar uurloon vermeld staan.
  • Een brief van het Amerikaanse UWV waaruit blijkt dat de vrouw zich actief heeft ingespannen om een (beter betaalde) baan in het onderwijs te verkrijgen.


Volgens de rechtbank heeft de vrouw daarmee voldoende aannemelijk gemaakt dat zij niet in staat is om meer inkomsten te genereren. De ex-man van de vrouw gaat tegen dit oordeel in hoger beroep en vindt het gerechtshof aan zijn zijde. Volgens het gerechtshof heeft de vrouw met haar bewijsstukken onvoldoende onderbouwd dat zij zich voldoende heeft ingespannen om een beter betaalde baan te vinden. Het gerechthof wijst het verzoek om partneralimentatie dan ook af.

Hoge Raad: vrouw heeft voldoende gedaan om baan te vinden

De vrouw stelt vervolgens cassatie in bij de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad heeft de vrouw duidelijk gemaakt dat het niet reëel is om van haar te verlangen dat zij een baan buiten het onderwijs probeert te vinden, gelet op haar onderwijspapieren, het inkomen dat zij in het onderwijs al heeft, haar leeftijd, de zorg voor haar kinderen en de recessie.

Het is volgens de Hoge Raad onbegrijpelijk dat het gerechthof tot een ander oordeel gekomen is.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.