print

Indexatie alimentatie 2012 komt uit op 1,3 procent

news visual

06-01-2012

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de veelal maandelijks verschuldigde kinder- en partneralimentatie op grond van een wettelijke regeling verhoogd met 1,3 procent.

Deze indexering is gebaseerd op artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit wetsartikel worden alle alimentatiebedragen jaarlijks automatisch geïndexeerd op basis van de gemiddelde stijging van de CAO-lonen. De indexering geldt niet alleen voor alimentatie die door een rechter is vastgesteld, maar betreft ook alimentatie die verschuldigd is op basis van een (mondelinge) overeenkomst.

Uitsluiting van indexatie is uitzondering

Bij wijze van uitzondering kan een rechter bepalen dat in een specifiek geval geen indexering verschuldigd is over de alimentatie. Ook kunnen partijen onderling expliciet afspreken dat de alimentatie niet geïndexeerd wordt.

Als u van mening bent dat de alimentatie die u ontvangt of die u moet betalen herzien zou moeten worden, kunt u een wijzigingsverzoek overwegen. In de praktijk zal een dergelijk verzoek vaak gebaseerd zijn op financiële omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de alimentatieplichtige zijn baan verliest.

Indexatie van alimentatie werkt cumulatief

Elk jaar op 1 januari vindt er opnieuw een indexatie van de alimentatie plaats. Stel dat de alimentatie in 2006 in onderling overleg is vastgesteld op 500 euro per maand. Met ingang van 1 januari 2007 kwam daar 1,8% of 9 euro bij zodat het bedrag uitkwam op 509 euro. Per 1 januari 2008 kwam het indexatiecijfer uit op 2,2% waarmee de alimentatie 520,20 bedroeg. Het jaar hierop, per 1 januari 2009, vond een indexatie plaats van 3,9%. Hierdoor kwam de alimentatie uit op 540,49 euro.

Per 1 januari 2010 bedroeg de indexatie 2,3%. Dit leidde tot een alimentatiebedrag van 552,92 euro. Door de indexatie per 1 januari 2011 (0,9%) bedroeg de alimentatie in dat jaar 557,90 euro per maand. Met ingang van 1 januari 2012 komt daar dus 1,3% bij en komt het bedrag uit op 565,15 per maand.

Online indexatie van alimenatie uitrekenen

Als u snel wilt berekenen hoe het staat van de indexatie van uw alimentatie op basis van de indexatiecijfers van de afgelopen jaren, dan kunt u gebruik maken van onze online alimentatie indexatietool.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.