print

Hoge Raad: grievend gedrag kan leiden tot verlies van recht op alimentatie

news visual

13-12-2010

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad bevestigd dat grievend en kwetsend gedrag van de ene ex-partner richting de andere ex-partner tot gevolg kan hebben dat er geen recht meer bestaat op partneralimentatie.

De uitspraak maakt echter ook duidelijk dat een rechter niet te snel tot het oordeel mag komen dat bepaalde emotionele uitingen, ook al zijn ze misschien kwetsend, direct van invloed zijn op de vraag of en hoeveel partneralimentatie er betaald moet worden.

Alimentatie wordt bepaald door financiële en niet-financiële omstandigheden

Een rechter moet bij het bepalen van de hoogte van partneralimentatie rekening houden met financiële en niet-financiële omstandigheden. Deze niet-financiële omstandigheden zijn weer onder te verdelen in objectieve omstandigheden (bijvoorbeeld de duur van het huwelijk) en subjectieve omstandigheden zoals gedragingen van de alimentatiegerechtigde.

In de zaak die uiteindelijk leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 3 december jl. ging het om een vrouw die zich in brieven aan o.a. de Orde van Advocaten, de verhuurder van het appartement van de man en aan zijn werkgever, grievend had uitgelaten. Ook dreigde de vrouw om de man publiekelijk aan de schandpaal te nagelen door zich te wenden tot De Telegraaf en Nova.

Grievende uitlatingen in het kader van echtscheidingsprocedure

Het gerechtshof (en later ook de Hoge Raad) kwam tot de slotsom dat er weliswaar sprake was geweest van grievende uitlatingen, maar dat deze uitlatingen ‘niet dermate ernstig waren dat daarmee de door het huwelijk ontstane lotsverbondenheid van partijen wordt doorbroken.' Volgens de rechter speelde daarbij een rol dat de uitlatingen gedaan waren in het kader van de echtscheidingsprocedure.

Uiteindelijk komt de alimentatiegerechtigde vrouw er in deze zaak dus (nog net) goed vanaf.

Minder begrip kon het gerechtshof in Leeuwarden in een eerdere zaak in 2008 opbrengen voor een vrouw die haar ex-man soms wel 190 keer per dag telefonisch lastig viel. In de vele sms-berichten die zij haar ex-man stuurde zinspeelde de vrouw op grove wijze op de vermeend homoseksuele geaardheid van haar voormalige partner. Ondanks het feit dat de vrouw al eens veroordeeld was wegens stalking, bleef zij de man per sms, maar ook door plaatsing van berichten op Hyves.nl de meest grove verwensingen naar zijn hoofd slingeren.

Vrouw verspeelt haar recht op partneralimentatie

Hoewel het gerechtshof met gevoel voor understatement nog opmerkte dat ‘de afwikkeling van een huwelijk zelden van een leiden dakje gaat', werd een verzoek om vaststelling van partneralimentatie door de vrouw rigoureus afgewezen. Het gedrag van de vrouw was volgens de rechter zodanig grievend en kwetsend dat van de man naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kon worden dat hij nog partneralimentatie zou betalen.

Kortom, een alimentatiegerechtigde moet het wel heel bont maken, wil een rechter tot het oordeel komen dat daarmee het recht op partneralimentatie is komen te vervallen. Over het algemeen heeft een rechter begrip voor feit dat een echtscheiding gepaard gaat met heftige emoties en dat beide partijen elkaar soms verwensingen maken die zij normaal gesproken nooit zouden doen. Maar de ex-partner die zich structureel grievend en kwetsend over de ander uitlaat, zou zichzelf hiermee wel een fors in de (financiële) vingers kunnen snijden.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.