print

Echtgenote heeft arbeidsovereenkomst bij ex-man

news visual

27-12-2010

Tussen echtgenoten kan met name tijdens een echtscheidingsprocedure wel eens een discussie ontstaan over de vraag of er tussen hen sprake is van een ‘echte' of een ‘papieren' arbeidsovereenkomst.

Vooral binnen het MKB komt het regelmatig voor dat beide echtgenoten samen op de loonlijst van de onderneming staan. Niet zelden is de vrouw dan werkzaam als secretaresse of administratief medewerkster en werkt de man als directeur c.q. ondernemer.

Volwaardige arbeidsovereenkomst of fiscale constructie?

Bij een echtscheiding is het van belang om vast te stellen of hier sprake is geweest van een volwaardige arbeidsovereenkomst of een fiscale constructie om de echtgenote een bepaald inkomen toe te bedelen. Is er in feite sprake van een constructie en worden er door de vrouw geen echte werkzaamheden verricht, dan zou de man kunnen besluiten om de periodieke betalingen te stoppen met als argument dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Gaat het om een volwaardige arbeidsovereenkomst, dan zal de man ook bij, tijdens of na een echtscheiding de loonbetalingen moeten continueren.

Dit laatste ondervond de eigenaar van een belastingadvieskantoor in de regio Maastricht. Zijn echtgenote stelde werkzaam te zijn op basis van een arbeidsovereenkomst en uit die hoofde recht te hebben op doorbetaling van haar loon.

Arbeidsovereenkomst: arbeid, loon en gezagsverhouding

Volgens het Burgerlijk Wetboek is er sprake van een arbeidsovereenkomst als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Er wordt arbeid verricht.
  • Er wordt loon betaald.
  • Er is sprake van een gezagsverhouding.

Het is dus niet van belang of er ook een schriftelijke overeenkomst is, de rechter beoordeelt deze voorwaarden aan de hand van de feitelijke situatie. Ook iemand die nooit een contract ondertekend heeft, kan dus zeer goed een (mondelinge) arbeidsovereenkomst hebben.

Volgens de man was er geen sprake van een gezagsverhouding. Beide partijen waren immers echtgenoten. Volgens de rechter was er wel degelijk sprake van een gezagsverhouding tussen de man die als directeur en enig aandeelhouder van het belastingadvieskantoor alle beslissingen kon en mocht nemen en zijn echtgenote die secretariële en administratieve werkzaamheden verrichtte.

De man had de loonbetalingen dus niet zomaar mogen stoppen. Ook had de man volgens de rechter ten onrechte alle sloten van het bedrijf vervangen waardoor de vrouw niet meer bij haar werkplek kon.

In het kader van de kort geding procedure die door de vrouw aanhangig gemaakt was, werd de man veroordeeld om het loon door te betalen en de vrouw weer toe te laten tot de werkplek.

« Terug naar overzicht artikelen

Auteur:

Margreet van Gelderen

Margreet van Gelderen

Margreet is als familierechtadvocaat en mediator verbonden aan Family Advocaten.