print

Heb ik recht op indexering van mijn partneralimentatie?

Alimentatie wordt op grond van een wettelijke regeling elk jaar met ingang van 1 januari verhoogd met een indexeringspercentage dat vastgesteld wordt door de minister van Justitie. Dit percentage voor het volgende jaar wordt meestal half november bekend gemaakt.

De indexeringspercentages sinds 1995 treft u hieronder aan. U ziet in deze tabel welke alimentatie in een bepaald jaar verschuldigd zou zijn op basis van een maandbedrag van 1.000 euro per 1 januari 1995.

Voor een concrete berekening van de indexering in uw geval, kunt u gebruik maken van de alimentatiecalculator.

ingangsdatum
percentagebedrag in euro's
 1-1-1995 1,3% 1.000
 1-1-1996 1,1% 1.011
 1-1-1997 1,7% 1.028,19
 1-1-1998 2,3% 1.051,84
 1-1-1999 3,3% 1.086,55
 1-1-2000 2,5% 1.113,71
 1-1-2001 3,3% 1.150,46
 1-1-2002 4,6% 1.203,38
 1-1-2003 3,9% 1.250,31
 1-1-2004 2,5% 1.281,57
 1-1-2005 1,1% 1.295,67
 1-1-2006 0,9% 1.307,33
 1-1-2007 1,8% 1.330,86
 1-1-2008 2,2% 1.360,14
 1-1-2009 3,9% 1.413,19
 1-1-2010 2,3% 1.445,69
 1-1-2011 0,9% 1.458,70
 1-1-2012 1,3% 1.477,66
 1-1-2013 1,7% 1.502,78
 1-1-2014 0,9% 1.516,31
 1-1-2015 0,8% 1.528,44

Uitsluiting van de indexering

De rechter kan bij het vaststellen van de partneralimentatie de wettelijke indexering uitsluiten al zal dit in de praktijk weinig voorkomen. Ook kan in een echtscheidingsconvenant afgesproken worden dat de partneralimentatie niet geïndexeerd wordt. De partner die het hier later niet meer mee eens is, kan de rechter vragen om te bepalen dat de indexatie alsnog moet worden toegepast.

Als er in het echtscheidingsconvenant niets afgesproken is over de indexering van de partneralimentatie, dan is de wettelijke indexering normaal van toepassing. Als u met terugwerkende kracht alsnog in aanmerking wilt komen voor indexering, dan kan dit alleen voor de voorgaande vijf jaren.

Wat te doen als de alimentatiebetaler weigert de indexatie te voldoen?

Als de afspraken over partneralimentatie alleen in een echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd (en de alimentatie dus niet door een rechter is bepaald), is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Hij of zij zal dan bij de rechtbank een verzoek indienen waarin de rechter gevraagd wordt om de alimentatie vast te leggen in een rechterlijke uitspraak. Wij kunnen u helpen aan een gespecialiseerde familierecht advocaat bij u in de buurt. Bel ons op 085 - 018 9057.

Als de partneralimentatie door de rechter is vastgesteld, kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Zij kunnen u helpen bij het incasseren van achterstallige alimentatie inclusief de indexatie. 

« Terug naar overzicht artikelen