print

Mijn partner gaat opnieuw trouwen of samenwonen. Eindigt mijn alimentatieverplichting?

In de wet is bepaald dat de partneralimentatie automatisch eindigt als de alimentatieontvanger opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd.

Als dit tweede huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving als waren zij gehuwd eindigt, herleeft de alimentatieverplichting niet meer. Er hoeft dus definitief geen alimentatie meer betaald te worden als een van de drie genoemde scenario's zich voordoet.

Samenwonen als waren zij gehuwd

De situatie waarbij de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat levert over het algemeen weinig bewijsproblemen op voor de alimentatiebetaler. Het is voor alle partijen wel duidelijk dat de partneralimentatie op dat moment automatisch eindigt. Er is dus geen tussenkomt van de rechter noodzakelijk.

Minder duidelijk is het scenario waarbij de alimentatieontvanger met een ander gaat samenwonen ‘als waren zij gehuwd'. Want wat wordt hier precies mee bedoeld? Valt een LAT-relatie hier bijvoorbeeld ook onder?

Gemeenschappelijke huishouding

Nee, een LAT-relatie is niet voldoende. Het moet gaan om een samenleving die, behalve een officiële huwelijkssluiting, alle kenmerken heeft van een huwelijksverhouding. Het gaat er om dat er sprake moet zijn van een duurzame en affectieve relatie waarbij beide partners een gemeenschappelijke huishouding voeren en elk bijdragen in de kosten van die gemeenschappelijke huishouding.

Omdat de financiële gevolgen van een ‘samenleving als waren zij gehuwd' voor de alimentatieontvanger erg groot zijn, zal een rechter niet al te snel aannemen dat hiervan sprake is.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.    

« Terug naar overzicht artikelen