print

Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald?

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van degene die de alimentatie gaat ontvangen en de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen.

Er wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatieontvanger (meestal de vrouw). Wat zou de alimentatieontvanger in de ideale situatie aan alimentatie moeten ontvangen om in haar levensonderhoud te voorzien rekening houdend met de levensstijl tijdens het huwelijk? Daarna wordt er gekeken naar de draagkracht van de alimentatiebetaler (vaak de man). Wat kan hij in feite betalen?

Alimentatieberekeningen zijn vrij complexe lange berekeningen waarin allerlei inkomensbestanddelen en kosten worden verwerkt. De meeste advocaten en scheidingsadviseurs beschikken over professionele software waarmee de hoogte van de alimentatie vrij nauwkeurig berekend kan worden.

Om u op een eenvoudige manier inzicht te geven in de manier waarop een alimentatieberekening gemaakt wordt, hebben wij de belangrijkste stappen hieronder voor u op een rij gezet. Deze stappen zijn gebaseerd op de zogenaamde netto-methode waarbij uitgegaan wordt van het netto inkomen van beide partners.

Als u zelf een snelle indicatie wilt hebben van de hoogte van de partneralimentatie kunt u gebruik maken van onze alimentatiecalculator.

Stap 1 - de behoefte van de alimentatieontvanger wordt vastgesteld

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kosten van kinderen wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Een voorbeeld.

Cynthia en Harry hebben twee kinderen en gaan scheiden. Cynthia verdient 900 euro netto per maand, Harry verdient 1.600 euro netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld op 400 euro.

De behoefte van Cynthia is nu gelijk aan 60% van (1.600 + 900 - 400) = 1.260 euro. Aangezien zij zelf een inkomen heeft van 900 euro, is haar uiteindelijke behoefte nog 360 euro netto per maand.

Stap 2 - de draagkrachtruimte van de alimentatiebetaler wordt vastgesteld

Om de draagkracht van de alimentatiebetaler vast te stellen moet eerst zijn netto inkomen worden vastgesteld. Op dit inkomen mag de alimentatiebetaler eerst een aantal kosten (zogenaamde lasten) in mindering brengen.

Het gaat hierbij met name om kosten die de alimentatiebetaler moet maken om zelf rond te kunnen komen.
Bekende kosten (lasten) zijn bijvoorbeeld: de bijstandsnorm voor alleenstaande (het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te kunnen komen), redelijke woonlasten en de premie voor de zorgverzekering.

De optelsom van al deze kosten noemt men ook wel het draagkrachtloos inkomen. Dit is dus in feite het bedrag dat de alimentatiebetaler voor zichzelf nodig heeft en waaruit hij geen alimentatie kan betalen. Pas als er van het netto inkomen na aftrek van al deze kosten nog een positief saldo overblijft, moet er partneralimentatie betaald worden. Het positieve saldo noemt men in vaktaal ook wel de draagkrachtruimte.

Stap 3 - de draagkracht en alimentatie wordt vastgesteld

Van de draagkrachtruimte wordt een bepaald percentage genomen, meestal 60%, dat beschikbaar is als alimentatie voor de ex-echtgenoot.

Een voorbeeld.

Het netto maandinkomen van Harry bedraagt 1.600 euro. Zijn totale lasten komen uit op een bedrag van 1.200 euro. De draagkrachtruimte van Harry is dus 400 euro. 60% van 400 euro, 240 euro is beschikbaar als alimentatie voor zijn ex-echtgenote Cynthia.

Hoewel uit het eerdere voorbeeld dus bleek dat de behoefte van Cynthia 360 euro per maand bedraagt, zal zij slechts 240 euro per maand aan alimentatie van Harry ontvangen.

Let op!

Bovenstaande uitleg is een zeer beknopte en vereenvoudigde weergave van de berekening van partneralimentatie. Deze uitleg is vooral bedoeld om u duidelijk te maken hoe de systematiek van het berekenen van alimentatie in zijn werk gaat.

U kunt dus geen rechten aan deze uitleg ontlenen. Laat een op maat gemaakte alimentatieberekening maken als u concreet wilt weten of en hoeveel alimentatie er in uw persoonlijke situatie betaald moet worden.

Officiele berekening

Wilt u een officiele alimentatieberekening laten maken? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.   

« Terug naar overzicht artikelen