print

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

In het Burgerlijk Wetboek staat het als volgt verwoord:

‘De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen.'

De gedachte achter deze wetsbepaling is dat echtgenoten niet alleen tijdens maar ook na het huwelijk verplicht zijn elkaar (financieel) te steunen.

In de praktijk is er vrijwel altijd recht op partneralimentatie

In de praktijk is er voor een van beide partners vrijwel altijd recht op alimentatie. In veel gevallen zal dit de vrouw zijn, met name als zij voor het huishouden en een groot deel van de verzorging van de kinderen verantwoordelijk is geweest. In dat geval heeft de vrouw vaak geen inkomen of een beperkt inkomen uit een parttime dienstverband.

In de situatie waarbij de man de rol van ‘huisman' vervuld heeft en de vrouw carrière gemaakt heeft, zal de man in principe aanspraak kunnen maken op partneralimentatie.

Een voorbeeld.

Erwin en Bianca zijn getrouwd en hebben twee kinderen van 7 en 5 jaar oud. Erwin heeft een goede baan bij een bank en verdient ongeveer 7.000 euro bruto per maand. Bianca zorgt veelal voor de kinderen, maar heeft daarnaast een parttime baan waarmee zij ongeveer 3.000 euro bruto per maand verdient.

Als Erwin en Bianca gaan scheiden, zou Bianca van haar eigen inkomen best kunnen leven. Toch heeft zij recht op alimentatie omdat de rechter de mate van welstand waarin Erwin en Bianca tijdens het huwelijk hebben geleefd, meeweegt bij zijn beslissing om alimentatie toe te kennen.

De wettelijke bepaling dat er sprake moet zijn van een situatie waarbij u niet voldoende inkomsten heeft voor uw levensonderhoud wordt in de praktijk dus niet zo strikt genomen. Ook als u wel enige inkomsten heeft waarmee u enigszins kunt rondkomen, is de kans groot dat u daarnaast toch nog recht heeft op partneralimentatie.

Alimentatie wordt bepaald aan hand van behoefte en draagkracht

Om vast te stellen of er definitief recht is op partneralimentatie zal de rechter niet alleen kijken naar de financiële situatie van de alimentatieontvanger, maar uiteraard ook naar de financiële situatie van de alimentatiebetaler.

Het is namelijk best mogelijk dat de rechter vaststelt dat uw ex-partner in feite recht zou hebben op partneralimentatie gelet op haar (beperkte) inkomen, maar dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden vanwege uw beperkte financiële situatie.

De rechter kijkt dus niet alleen naar wat de alimentatieontvanger nodig zou hebben (de zogenaamde behoefte), maar ook naar wat de alimentatiebetaler kan betalen (de zogenaamde draagkracht). Als u geen of slechts een zeer beperkte draagkracht heeft, dan hoeft er geen of slechts in beperkte mate alimentatie betaald te worden.

In dit artikel kunt u lezen hoe de rechter berekent wat de behoefte van uw ex-partner is en wat uw draagkracht is. Als u zelf een snelle indicatie wilt hebben van de hoogte van de partneralimentatie, kunt u gebruik maken van onze alimentatiecalculator.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.  

« Terug naar overzicht artikelen