print

Wordt kinderalimentatie ook geïndexeerd?

Ja. Zowel kinder- als partneralimentatie wordt op grond van een wettelijke regeling elk jaar met ingang van 1 januari verhoogd met een indexeringspercentage dat vastgesteld wordt door de minister van Justitie. Dit percentage voor het volgende jaar wordt meestal half november bekend gemaakt.

Voor een concrete berekening van de indexering op basis van uw persoonlijke omstandigheden kunt u gebruik maken van de alimentatiecalculator.

De indexeringspercentages sinds 1995 treft u hieronder aan. U ziet in deze tabel welke alimentatie in een bepaald jaar verschuldigd zou zijn op basis van een maandbedrag van 1.000 euro per 1 januari 1995.

ingangsdatum
percentage bedrag in euro's
 1-1-1995 1,3% 1.000
 1-1-1996 1,1% 1.011
 1-1-1997 1,7% 1.028,19
 1-1-1998 2,3% 1.051,84
 1-1-1999 3,3% 1.086,55
 1-1-2000 2,5% 1.113,71
 1-1-2001 3,3% 1.150,46
 1-1-2002 4,6% 1.203,38
 1-1-2003 3,9% 1.250,31
 1-1-2004 2,5% 1.281,57
 1-1-2005 1,1% 1.295,67
 1-1-2006 0,9% 1.307,33
 1-1-2007 1,8% 1.330,86
 1-1-2008 2,2% 1.360,14
 1-1-2009 3,9% 1.413,19
 1-1-2010 2,3% 1.445,69
 1-1-2011 0,9% 1.458,70
 1-1-2012 1,3% 1.477,66
 1-1-2013 1,7% 1.502,78
 1-1-2014 0,9% 1.516,31
 1-1-2015 0,8% 1.528,44
 1-1-2016 1,3% 1.548,31

Uitsluiting van de indexering

De rechter kan bij het vaststellen van de kinderalimentatie de wettelijke indexering uitsluiten al zal dit in de praktijk weinig voorkomen. Ook kan in een echtscheidingsconvenant afgesproken worden dat de kinderalimentatie niet geïndexeerd wordt.

Als er in het echtscheidingsconvenant niets afgesproken is over de indexering van de kinderalimentatie, dan is de wettelijke indexering normaal van toepassing.

Wat te doen als de alimentatiebetaler weigert de indexatie te voldoen?

Als de afspraken over kinderalimentatie alleen in een echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd (en de alimentatie dus niet door een rechter is bepaald), is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Hij of zij zal dan bij de rechtbank een verzoek indienen waarin de rechter gevraagd wordt om de alimentatie vast te leggen in een rechterlijke uitspraak.

Als de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Zij kunnen u helpen bij het incasseren van achterstallige alimentatie inclusief de indexatie.

Let op: u kunt met terugwerkende kracht alleen over de afgelopen vijf jaren de indexatie eisen.

Hulp

Wilt u hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.  

« Terug naar overzicht artikelen