print

Hoe wordt de hoogte van kinderalimentatie bepaald?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken wat het kind of de kinderen in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte.

Hoewel de behoefte van elk kind afhankelijk is van allerlei individuele factoren wordt meestal uitgegaan van de normen die vastgelegd zijn in een rapport met de naam ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie'. In dit rapport is een tabel opgenomen die afhankelijk van het aantal kinderen in een gezin, de leeftijden van de kinderen en het netto besteedbaar gezinsinkomen per kind aangeeft hoe hoog de behoefte is.

Draagkracht van beide ouders speelt een rol

Als de behoefte van het kind of de kinderen berekend is, wordt er gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Met andere woorden: wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoefte van de kinderen? Tot slot zal de rechter de kinderalimentatie vaststellen naar rato van de draagkracht van beide ouders.

Alimentatieberekeningen zijn vrij complexe lange berekeningen waarin allerlei inkomensbestanddelen en kosten worden verwerkt. De meeste advocaten en scheidingsadviseurs beschikken over professionele software waarmee de hoogte van de kinderalimentatie nauwkeurig berekend kan worden.

Om u op een eenvoudige manier inzicht te geven in de manier waarop een alimentatieberekening gemaakt wordt, hebben wij de belangrijkste stappen hieronder voor u op een rij gezet. Deze stappen zijn gebaseerd op de zogenaamde netto-methode waarbij uitgegaan worden van het netto inkomen van beide partners.

Als u zelf een snelle indicatie wilt hebben van de hoogte van de kinderalimentatie kunt u gebruik maken van onze alimentatiecalculator.

Stap 1 - de behoefte van het kind of de kinderen wordt vastgesteld

Om de behoefte van kinderen vast te stellen wordt meestal gebruik gemaakt van het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van kinderalimentatie'. Onderdeel van dit rapport is een tabel die per kind aangeeft wat de behoefte is.

Stap 2 - de draagkracht van beide ouders wordt berekend

Om de draagkracht van elke ouder vast te stellen moet eerst zijn of haar netto inkomen worden vastgesteld. Op dit inkomen worden een aantal kosten in mindering gebracht, kosten die elke ouder moet maken om zelf rond te kunnen komen.

Bekende kosten (lasten) zijn bijvoorbeeld: de bijstandsnorm voor alleenstaande (het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te kunnen komen), redelijke woonlasten en de premie voor de zorgverzekering. Let op: in de bijstandsnorm zijn de kosten voor gas, water, licht, internet, telefonie e.d. al ingecalculeerd. Deze kosten mogen dus niet meer apart opgevoerd worden.

Bij het inkomen van de ouder die alimentatie gaat ontvangen, wordt het geschatte kindgebonden budget opgeteld dat na de scheiding wordt ontvangen.

De optelsom van al deze kosten noemt men ook wel het draagkrachtloos inkomen. Dit is dus in feite het bedrag dat elke ouder voor zichzelf nodig heeft. Als er dan nog financiële ruimte overblijft, zou dit bijgedragen kunnen worden aan de kosten van de kinderen.

Stap 3 - kinderalimentatie wordt vastgesteld naar rato van draagkracht van beide ouders

De rechter vergelijkt de draagkracht van beide ouders en stelt naar rato van deze draagkracht de kinderalimentatie vast.

Een voorbeeld.

Victor en Linda gaan scheiden. Zij hebben twee kinderen. Na de scheiding blijven de kinderen bij Linda wonen. Het besteedbaar gezinsinkomen van Victor en Linda bedroeg 3.000 euro netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld op 700 euro. Na de scheiding bedraagt de draagkracht van Victor 500 euro per maand, terwijl de draagkracht van Linda 300 euro per maand bedraagt.

Het bedrag dat Victor per maand aan kinderalimentatie moet betalen is 700 euro x (500:800) = 437,50 euro. Een bedrag van 262,50 euro is de bijdrage van Linda aan de kosten van de kinderen.

Let op!

Bovenstaande uitleg is een zeer beknopte een vereenvoudigde weergave van de berekening van kinderalimentatie. Deze uitleg is vooral bedoeld om u duidelijk te maken hoe de systematiek van het berekenen van alimentatie in zijn werk gaat.

U kunt dus geen rechten aan deze uitleg ontlenen. Laat een op maat gemaakte alimentatieberekening maken als u concreet wilt weten of en hoeveel kinderalimentatie er in uw persoonlijke situatie betaald moeten worden.

Officiele berekening

Wilt u een officiele alimentatieberekening laten maken? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.   

« Terug naar overzicht artikelen