print

Wanneer moet er kinderalimentatie betaald worden?

Bij een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, zal vrijwel altijd kinderalimentatie verschuldigd zijn door een van de ouders.

Volgens de wettelijke regels is er recht op kinderalimentatie als het kind onvoldoende inkomsten heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Bij minderjarige kinderen zal dit vaak het geval zijn. Voor minderjarige kinderen zal daarom bijna altijd kinderalimentatie betaald moeten worden.

Ouders zijn volgens de wet verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Deze hoofdregel geldt zowel voor gehuwde als voor niet-gehuwde (gescheiden) ouders. Het gaat dan dus om de kosten van scholing en opleiding, maar ook om vrijetijdsbesteding zoals sport en hobby's.

Behoefte en draagkracht

Om vast te stellen of er inderdaad kinderalimentatie betaald moet worden en hoeveel, zal de rechter met name kijken naar wat het kind (of de kinderen) nodig heeft (de behoefte) en naar wat de ouder die betalen moet, daadwerkelijk kan betalen (de draagkracht).

In de praktijk is er vaak sprake van een situatie dat degene die alimentatie moet betalen (meestal de man) over onvoldoende draagkracht beschikt om volledig aan de behoefte van het kind en de ex-echtgenoot tegemoet te komen. Als de alimentatieplichtige zelf maar weinig inkomsten heeft, dan gaat kinderalimentatie in elk geval voor op partneralimentatie.

Een voorbeeld.

Dorien en Mathijs hebben een dochter van 15 jaar. Er volgt een echtscheiding en tijdens deze procedure wordt vastgesteld dat de behoefte van de dochter 450 euro per maand bedraagt. De netto kosten van de kinderopvang worden hierbij opgeteld. Dit bedrag is het Aandeel ouders in kosten kind(eren). Dit aandeel blijkt 500 euro te zijn. Dorien heeft geen inkomen. Ze verwacht na de scheiding een kindgebonden budget te ontvangen. Mathijs moet kinderalimentatie betalen.

Het inkomen van Mathijs is erg laag en uit berekeningen blijkt dat zijn draagkracht maar 200 euro per maand bedraagt. De dochter van Dorien en Mathijs zal dus veel minder kinderalimentatie ontvangen dan het bedrag waaraan zij eigenlijk behoefte heeft.

Hoe wordt de behoefte van een kind vastgesteld?

Daarvoor is geen exacte formule aan te geven. De behoefte van een kind zal afhangen van een aantal factoren zoals zijn of haar leeftijd, de levenswijze van het gezin waarin het kind is opgegroeid en het gezinsinkomen. In de praktijk wordt wel vaak gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde tabel in het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie'.

In dit artikel kunt u lezen welke rekenmethode er door de rechter gebruikt wordt om de hoogte van kinderalimentatie uit te rekenen. Als u zelf een snelle indicatie wilt hebben van de hoogte van de kinderalimentatie, kunt u gebruik maken van onze alimentatiecalculator.

Uitgebreide alimentatieberekening

Wilt u een uitgebreidere alimentatieberekening laten maken? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.

« Terug naar overzicht artikelen